8.500.000 đ
12.000.000 đ

Máy cắt nước đá

Máy cắt đá uống bia 5 lưỡi

13.000.000 đ