790.000 đ
Giảm giá!
6.900.000 đ
Giảm giá!
6.900.000 đ

Máy trộn bột

Máy đánh bột làm bánh

6.900.000 đ
6.900.000 đ
7.500.000 đ
8.200.000 đ
13.500.000 đ

Thiết bị làm bánh

Tủ ủ bột mì 16 khay

13.500.000 đ
13.500.000 đ
16.500.000 đ
Giảm giá!

Thiết bị làm bánh

Máy se bột bánh mì 3 băng

29.000.000 đ
Giảm giá!
33.500.000 đ
35.000.000 đ
35.000.000 đ
43.500.000 đ
55.500.000 đ