Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 1 cánh sấy kính BigCool CL-600F

8.900.000 đ
Giảm giá!

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát bảo quản bánh kem bánh ngọt

9.000.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh để bàn BigCool 900mm CK-T90

9.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ bánh kem để bàn BigCool 700mm WK-T70

9.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Bàn mát inox 1.2m BigCool GF-1200A

12.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh để bàn kính cong BigCool 900mm

13.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Bàn mát inox 1m5 BigCool GF-1500A

14.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông mặt kính cong 1m5 TF-1500Q

14.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Bàn mát 2 cánh kính 1.5m BigCool OP-1500K

15.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh 3 tầng để bàn WS-T33 900mm

16.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông kính cong 2m TF-2000Q

17.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sưởi kính PL-1200F

18.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ bánh kem để bàn BigCool 1m2 WS-T104

19.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông mát 4 cánh BigCool TDM-1200LD

21.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông 4 cánh BigCool TD-1200CF

21.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày siêu thị 2 chế độ 2m LS-2000A

22.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát trưng bày thịt 1m6 SC-1.6

23.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng BigCool 900mm

25.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông mát đa năng 6 cánh 1800mm TDM-1800LD

26.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh kem BigCool 1200mm

27.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính PL-1800F

27.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 2 cánh quạt lạnh sấy kính 1200mm LS-1200S

27.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông 6 cánh 1800mm TD-1800CF

27.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ đông trưng bày thực phẩm 2100mm TN-2100S

28.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 2 cánh Đài Loan DL-1200F

29.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát trưng bày kính cong Berjaya DC-211 700mm

29.500.000 đ
29.500.000 đ
29.500.000 đ
30.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bảo quản bánh kem BigCool 1m5

31.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh kính bo tròn 3 tầng 1200mm

31.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bánh kem 3 tầng kính cong 1500mm

34.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ bánh kem Đài Loan 3 tầng kính vuông 1800mm

35.500.000 đ
35.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 2 cánh Berjaya 2D/DC-B-2-G 1200mm

36.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 3 cánh Đài Loan DL-1800F

37.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 3 cánh quạt lạnh sấy kính 1800mm LS-1800S

37.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát trưng bày thực phẩm màn kéo 2m XF-2.0

37.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày bảo quản bánh 3 tầng kính vuông 1m8

38.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ bánh kem 4 tầng kính vuông 1200mm

40.500.000 đ
44.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát Berjaya 3 cánh 3D/DC-B-2-G 1800mm

46.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát Berjaya 3D/DC-BH-1-G 1800mm

46.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày 5 tầng GB-750

49.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày siêu thị 1600mm LCMA-1.6

49.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 4 cánh Đài Loan DL-2500F

52.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ mát 6 cánh Berjaya BS 6DUC/Z

52.500.000 đ

Tủ mát-Tủ đông-Tủ-trưng bánh

Tủ trưng bày siêu thị 2000mm LCMA-2.0

55.500.000 đ