Tủ sấy chén bát

Bòng đèn tủ sấy chén

200.000 đ
5.500.000 đ

Tủ sấy chén bát

Tủ sấy bát đĩa LH-380R

7.500.000 đ
9.500.000 đ
9.500.000 đ
10.500.000 đ

Tủ sấy chén bát

Tủ sấy chén bát Việt Nam

13.500.000 đ
13.500.000 đ
14.500.000 đ
18.500.000 đ
21.500.000 đ