890.000 đ
890.000 đ

Máy bào đá

Máy bào đá SY- 100

900.000 đ

Máy ép ly

Máy ép ly Eton-D6

1.150.000 đ
1.550.000 đ
1.550.000 đ
2.300.000 đ
8.500.000 đ
Giảm giá!
8.900.000 đ
Giảm giá!

Thiết bị giải khát

Máy cưa nước đá uống bia

9.000.000 đ
12.000.000 đ

Máy cắt nước đá

Máy cắt đá uống bia 5 lưỡi

13.000.000 đ
14.200.000 đ
29.500.000 đ