Giảm giá!
9.900.000 đ 9.500.000 đ
Giảm giá!
5.700.000 đ 5.200.000 đ
Giảm giá!
13.000.000 đ 11.300.000 đ
Giảm giá!
40.500.000 đ 35.500.000 đ
Giảm giá!
3.850.000 đ 3.600.000 đ

Máy thái thịt chín

Giảm giá!
9.900.000 đ 9.500.000 đ
Giảm giá!
5.700.000 đ 5.200.000 đ
Giảm giá!
1.700.000 đ 1.200.000 đ
Giảm giá!
1.700.000 đ 1.200.000 đ
Giảm giá!
9.900.000 đ 9.500.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

Giảm giá!
5.700.000 đ 5.200.000 đ
Giảm giá!
1.700.000 đ 1.200.000 đ
Giảm giá!
1.700.000 đ 1.200.000 đ
Giảm giá!
9.900.000 đ 9.500.000 đ

Máy thái thịt sống

Giảm giá!
5.700.000 đ 5.200.000 đ
Giảm giá!
13.000.000 đ 11.300.000 đ
Giảm giá!
40.500.000 đ 35.500.000 đ
Giảm giá!
3.850.000 đ 3.600.000 đ
Giảm giá!
1.700.000 đ 1.200.000 đ
Giảm giá!
21.000.000 đ 19.900.000 đ