7.500.000 đ

Máy thái thịt chín

Máy thái thịt chín

5.900.000 đ
Giảm giá!
Original price was: 20.500.000 đ.Current price is: 16.500.000 đ.
69.000.000 đ
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy chặt thịt gà đông lạnh tự động

Original price was: 45.500.000 đ.Current price is: 39.500.000 đ.

Máy chế biến thịt

Máy cắt thịt bò tươi sống JZ

19.500.000 đ
Giảm giá!
Original price was: 23.500.000 đ.Current price is: 19.500.000 đ.
1.700.000 đ

Máy thái thịt chín

Máy thái thịt chín

Máy thái thịt chín

5.900.000 đ
Giảm giá!
Original price was: 20.500.000 đ.Current price is: 16.500.000 đ.

Máy thái thịt chín

Máy thái thịt bò chín SM-250

14.500.000 đ

Máy thái thịt chín

Máy cắt thịt đông ES 300

9.800.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy thái thịt heo bò buffet

5.900.000 đ
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy thái thịt cầm tay giá rẻ

Original price was: 1.700.000 đ.Current price is: 1.200.000 đ.
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt cầm tay GB4806

Original price was: 1.700.000 đ.Current price is: 1.200.000 đ.

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt chín SL-300E

17.500.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

69.000.000 đ
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy chặt thịt gà đông lạnh tự động

Original price was: 45.500.000 đ.Current price is: 39.500.000 đ.

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt đông lạnh công nghiệp

48.500.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt cốt lết ES-300

9.800.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt bò đông lạnh

6.200.000 đ

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy thái thịt heo bò buffet

5.900.000 đ
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy thái thịt cầm tay giá rẻ

Original price was: 1.700.000 đ.Current price is: 1.200.000 đ.
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy cắt thịt cầm tay GB4806

Original price was: 1.700.000 đ.Current price is: 1.200.000 đ.

Máy thái thịt sống

7.500.000 đ
Giảm giá!

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy chặt thịt gà đông lạnh tự động

Original price was: 45.500.000 đ.Current price is: 39.500.000 đ.

Máy chế biến thịt

Máy cắt thịt bò tươi sống JZ

19.500.000 đ
Giảm giá!
Original price was: 23.500.000 đ.Current price is: 19.500.000 đ.

Máy cắt thịt đông lạnh

Máy thái thịt heo bò buffet

5.900.000 đ
Giảm giá!

Máy thái thịt sống

Máy thái thịt sống DQ7

Original price was: 13.000.000 đ.Current price is: 9.500.000 đ.
40.500.000 đ
Giảm giá!

Máy thái thịt sống

Máy thái thịt tươi sống CT-10

Original price was: 3.850.000 đ.Current price is: 3.600.000 đ.