Máy cắt thịt đông lạnh ES-250

5,150,000  4,950,000