Máy cắt thịt đông lạnh ES-300

8.900.000  8.500.000